Biče svědomí

Biče svědomí Ozna It N Koho Za Surrealistick Ho Autora M E M T Mnoho D Vod Jeden Z Nich Je I Ten, E Ozna Ovatel Si S Kresbou, Textem, Filmem Nev Rady Nerozum Jim Fale N M Znakem Pokroku Ne Jedin M Je Rozum T, Ch Pat, M T Jasno M Lokdo M Odvahu P Iznat Ve Ejn Nerozum M Tomu, Nech Pu To Nev M Ale Je To Kr Sn Vzru Uje M To A Vyru Uje Nenech V M To V Klidu Novela Bi E Sv Dom 1978 Evy Vankmajerov A Vratislava Effenbergera Se Dr V Prvn , Kompaktn Sti Linie Psychologick Ho Realistick Ho Popisu Du Evn Ho Sv Ta A Propletenosti Vztah Hlavn Ch Hrdin Emy A Jej Ho Man Ela J Chyma A Jejich Milenc , Z Rove Se J Vine Neo Ek Van , P Esto Jist M Zp Sobem Samoz Ejm P Edstavivost V Navazuj C M Druh M, Rozt T N M D Le, Rozd Len M Na Men Sti, Pak N Jak Nezn M Nezbeda Zcela Serval Kohoutky, Kter Mi Je Imaginace P Ipou T Na, A Vznikl Potopa N Sledn Jakoby Rozd Lila Cesty Hlavn Ch Hrdin Ema Je Posl Na Na Bl Zk V Chod V Krabici Deklarovan Jako Ho Ick Trubi Ky Pokud Nejde O Koncept, Spisovatel Si Svoje Vinice Hl Daj A Nepou T J Nikoho Na Brig Du, Aby Jim Pomohl Za Tipovat I Pl T Surrealisti T Tv Rci Naopak P I Psan R Di Kooperuj Synergick Efekt T To Spolupr Ce Nemus B T Na Prvn Dojem Z Ejm Ostatn , Ps T Texty Jen Na Jedno Ten Je Pitomost Naopak, P I Ka D Dal Etb Mus M T Ten Dojem, E Jde O Novou Knihu V P Pad Bi Sv Dom To Funguje. Nesnesiteln lehkost byt fea uring Valerie v i div Moc jsem to nepochopil Ale ani jsem se nesna il Tak e rem za.