100% Düşünce Gücü

100% Düşünce Gücü Amazing Ebook, 100% D Nce G C Author Jack Addington This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book 100% D Nce G C , Essay By Jack Addington Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For You Das Buch ist der Hammer 5 von 5. bilimsel bir kitap gibi isim konulmu sadece tan kl k etti i,duydu u olaylardan rnekle gitmi ve bunu yaparkende k li e ki isel geli im kitab gibi okuyucuyu pohpohlay p gaza getiriyor Neredeyse dini bir kitap gibi Tanr inanc ile her eyi ba da t rmaya al an, bilimsellikten bana g re olduk a uzak, sadece ki isel motivasyon c mleleriyle dolu bir kitap Bende bir iz b rakt n s yleyemem. Kitap tamamen sacma ceviri hatalariyla dolu. Bir zahmet birakin da ceviriyi cevirmenler yapsin Onun haricinde icerik idare ederdi Matematik kismini begendim. Gaza gelmek istiyorum diyorsan okuyabilirsiniz Motivasyona ihtiyac n z varsa okuyabilirsiniz, i inde de erli fikirler mevcut. Hayatimi kayd ran kitap derim ben hep buna D nce g c hayal k r kl g na u ramak icin kullan lacaksa evet ise yarar ama yok hayal gerceklestirmek icinse, NO Kollari sivayip harekete ge in sunu okuyana kadar yani. Kendimiz i in yaratt m z d nyadan ho lanm yorsak, ho lanabilece imiz yeni olaylar ba latabilecek bir d nya yaratma hakk tan nm t r bizlere iyidir